Гарантія на запасні частини

ГАРАНТІЯ НА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

1. Загальні умови гарантії.

1.1. Гарантійний термін на запасні частини встановлюється Продавцем і починає діяти з дати реалізації Споживачеві:
- на запасні частини виробництва ПАТ «КАМАЗ» гарантійний термін встановлений в залежності від артикулу кожного виробу, в встановлених ТУ межах і вказується в паспорті виробу (при його наявності);
- на запасні частини виробництва заводів-суміжників, діє гарантія якості заводу - виробника.
1.2. Претензії за якістю запасних частин до введення їх в експлуатацію приймаються за умови придбання їх у офіційних дилерів ПАТ «КАМАЗ».
1.3. У разі виявлення Споживачем в товарі недоліків в період гарантійного терміну, Покупець має право пред'явити Продавцю претензію в порядку, передбаченому договором згідно чинного законодавства України.
1.4. Претензіі за якістю запасних частин в процесі їх експлуатації приймаються при дотриманні наступних умов:
- запасна частина придбана у офіційних дилерів ПАТ «КАМАЗ»;
- установка запасної частини на автомобіль проведена в сертифікованих сервісних центрах ПАТ «КАМАЗ» (що підтверджується відміткою в паспорті виробу або актом виконаних робіт);
- дотримані норми періодичності проведення ТО на автомобіль,
- інші умови відповідно до договору.
1.5. Для виконання гарантійних зобов'язань, що надаються Продавцем Споживачеві, необхідно представити документи, зазначені в п.2 даних умов. 
1.6. Гарантійні зобов'язання не поширюються на: 
1.6.1. Деталі, що піддаються зносу, залежному від інтенсивності і умов експлуатації автомобіля і на деталі з регламентованим пробігом: гальмівні накладки, накладки веденого диска зчеплення, щітки склоочисників, фільтроелементи тощо;
1.6.2. Запасні частини, які використовуються не за призначенням; 
1.6.3. Запасні частини, зберігання, експлуатація та обслуговування яких проводилася з порушенням вимог і рекомендацій, викладених в паспорті (інструкції з експлуатації) виробу;
1.6.4. Запасні частини з порушенням або відсутністю заводського опломбування (маркування);
1.6.5. Запасні частини, пошкоджені в результаті ударів або інших механічних, термічних і хімічних впливів;
1.6.6. Запасні частини, які зазнали конструктивних змін, непередбачених заводом-виробником;
1.6.7. Деталі, при експлуатації яких використовувалося паливо, мастило, експлуатаційні рідини, які не рекомендовані заводом-виробником.

2. Порядок розгляду звернень споживача.


2.1. Порядок і строки направлення і розгляду звернень Споживача передбачений договором і чинним законодавством України. У разі виявлення дефекту придбаної запасної частини до введення її в експлуатацію, Споживачеві необхідно звернутися до Продавця (офіційного дилера 
ПАТ «КАМАЗ») з наданням наступних документів: 
- заяви в довільній формі з обов'язковим зазначенням прізвища, імені, по батькові, паспортні дані (для фізичних осіб); 
- звернення на бланку організації з реквізитами: вихідний номер листа, дата, підпис уповноваженої особи, печатку (для юридичних осіб);
- документів, що підтверджують придбання запасної частини (накладна, рахунок-фактура, касовий чек, товарний чек);
- заповненого гарантійного талона (при наявності);
- паспорта двигуна, силового агрегату (при рекламації цих агрегатів, отриманих в якості запасних частин);
- інші умови відповідно до договору.
2.2. У разі виявлення дефекту придбаної запасної частини в процесі її експлуатації в гарантійний термін, Споживачеві необхідно звернутися в сертифікований сервісний центр ПАТ «КАМАЗ», який здійснював установку запасної частини на автомобіль (або в будь-який інший сертифікований сервісний центр ПАТ «КАМАЗ») з наданням наступних документів:
- заяви в довільній формі з обов'язковим зазначенням прізвища, імені, по батькові, паспортні дані (для фізичних осіб);
- звернення на бланку організації з реквізитами: вихідний номер листа, дата, підпис уповноваженої особи, печатку (для юридичних осіб);
- документів, що підтверджують придбання запасної частини (накладна, рахунок-фактура, касовий чек, товарний чек);
- копії замовлення-наряду та акту виконаних робіт, що підтверджують установку запасної частини на автомобіль в сертифікованому сервісному центрі ПАТ «КАМАЗ»;
- заповненого гарантійного талона (при наявності);
- паспорта двигуна, силового агрегату (при рекламації цих агрегатів, отриманих в якості запасних частин);
- документів, що підтверджують проведення регламентного технічного обслуговування на автомобілі;
- інші умови відповідно до договору.
2.3. При відсутності у Споживача документів зазначених в п. 2.1. (П. 2.2.), Продавець (сертифікований сервісний центр ПАТ «КАМАЗ») залишає за собою право відмовити в розгляді звернення.
* При зверненні до Продавця Споживач повинен керуватися умовами договору, гарантійною політикою заводу-виробника Товару, нормами чинного законодавства України та Законом України «Про захист прав споживачів» (в разі якщо Споживач - фізична особа).